Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Bilans skonsolidowany 2018 r.
Bilans skonsolidowany 2018 r.
26.06.2019 więcej
Bilans z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego za rok 2018
Bilans z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego
za rok 2018
30.04.2019 więcej
Sprawozdania finansowe za 2018 r.
Sprawozdania finansowe za 2018 r.
24.04.2019 więcej
Skonsolidowany bilans JST za rok 2017
Skonsolidowany bilans JST za rok 2017
25.06.2018 więcej
Bilanse za rok 2017
Bilanse za rok 2017
27.04.2018 więcej
Skonsolidowany Bilans JST za 2016 r.
Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2016
r.
20.06.2017 więcej
Sprawozdania finansowe za 2016r.
Sprawozdania finansowe za 2016r.
28.04.2017 więcej
Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2015 r.
Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2015
r.
31.05.2016 więcej
Sprawozdania finansowe za 2015 rok
Sprawozdania finansowe za 2015 rok
28.04.2016 więcej
Skonsolidowany Bilans JST Powiat mikołowski na na dzień 31-12-2014r.
Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego Powiat
mikołowski sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.
05.12.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się